Městys Mikulovice

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad info > Aktuality > Výběrové řízení na pronájem a provozování pohostinství ve Výrovicích

Výběrové řízení na pronájem a provozování pohostinství ve Výrovicíchznak výrovic.pngVýběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru – pohostinství v majetku obce Výrovice, Výrovice 63, 671 34


Vyhlašovatel:
Obec Výrovice, Výrovice 63, 671 34, IČ: 00637131


Předmět vyhlášení:
* pronájem a provozování nebytového prostoru pohostinství vč. vybavení (dle inventurního seznamu) v majetku obce Výrovice, Výrovice 63, který tvoří pohostinství o ploše 42 m², kuchyň 8 m², sklad 4 m², WC pro hosty dámské a pánské a pro personál o celkové ploše 30 m².

 

Požadavky vyhlašovatele:
* způsob (účel) využití – provozování pohostinství
* v období 1.6.-15.10. každodenní provoz pohostinství, ostatní období v roce víkendový provoz pátek až neděle s garancí dostupnosti obvyklého sortimentu. Přizpůsobení otvírací doby kulturním akcím pořádaným obcí a spolky v obci (posvícení, masopust, mikulášská nadílka, dětský karneval apod.).
* uchazeč zajistí pravidelný úklid a přístup k WC pro veřejnost v době provozu pohostinství
* případné opravy provozního vybavení do 1000,- Kč hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy jsou možné pouze po souhlasu zastupitelstva obce
* Nájemné bude určeno dle předložených nabídek, minimální nájemné 1,- Kč/rok. Měsíční zálohy na energie: el. energie 1 000,- Kč vodné a stočné 500,-Kč. Energie budou vyúčtovány na základě skutečného odečtu měřících zařízení jednou ročně.
* nájemné je splatné měsíčně 1/12 ročního nájemného. Nájemné se platí vždy do 15. dne v měsíci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace nebo o změnu ve výši vodného a stočného.
* striktní dodržování právních předpisů na ochranu zdraví (protikuřácké zákony, zákon o značení lihu apod.). Porušování těchto předpisů při provozu bude bráno jako hrubé porušení smlouvy.

 

Kvalifikační předpoklady:
* uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku
* uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů
Obsah nabídky:
* podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti pronajímatelem, rozsah sortimentu pohostinství a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním pohostinství). Tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy.
* nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)
Informace pro účastníka (zájemce):
* nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou – po schválení výběrového řízení zastupitelstvem obce s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Nejdříve však 1. 12. 2021. V případě porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajímatel vypovědět nájem okamžitě. Takto ukončený smluvní vztah zaniká dnem doručení výpovědi nájemci.
* prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě se starostou p. Pavlem Vlčkem na telefonu +420 777 707 115
* podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na Obecní úřad Výrovice, Výrovice 63, 671 34 Horní Dunajovice, v zalepené obálce, nejpozději do 1. 11. 2021 do 13:00 hodin (rozhoduje datum doručení)
* Zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem “Nabídka: Výběrové řízení na pronájem a provozování pohostinství ve Výrovicích“

 

Kritéria hodnocení a jejich váha:
1. Výše nájemného 50%
2. Bydliště ve Výrovicích 30%
3. Podnikatelský záměr 20%

 

Nabídka v obálce bez označení nebo nabídka doručená po uplynutí výše uvedeného termínu, je neplatná, stejně jako nabídka uchazeče, který nesplnil nebo nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů nebo předložil neúplnou nabídku.
Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že obec Výrovice je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastník výběrového řízení souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
Pronájem nemovitého majetku a tedy schválení uzavření definitivní smlouvy podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Výrovice.
Písemné vyrozumění může obdržet pouze vybraný zájemce.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.


Ve Výrovicích dne 22.7.2021
Pavel Vlček starosta obce


Menu

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR

 

MR_Reg_250x250.jpg

 

MÍSTNÍ POPLATKY

PRO ROK 2021

místní poplatky.jpg


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje -

AKTUALITY


hlaseni_poruch.png

Návod na hlášení poruch

 

GObec-lg-new.png

 


Kalendář svozů r. 2021

kalendář svozů 2021.jpg

 

 

 

lavice.jpg vino_easy.jpg

 

 

Počasí

Pondělí Oblačno 14/10 °C
Úterý Zataženo 15/9 °C
Středa Zataženo 16/8 °C
Čtvrtek Polojasno 18/9 °C

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.