Městys Mikulovice

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad info > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Pravidla elektronické podatelny městyse Mikulovice

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Úřad městyse Mikulovice, podatelna; Mikulovice č.p.1, 671 33 Mikulovice
Úřední hodiny podatelny: pondělí, úterý, čtvrtek: 7:00 - 15:30, středa: 7:00 - 17.00, pátek: 7:00 - 13:30

 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu:

 

Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávy podatelnou Úřadu městyse Mikulovice
Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Úřadu městyse Mikulovice
dne: DD-MM-RRRR v HH:MM:ss

Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR


[Jméno a příjmení pracovníka podatelny]

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

Úřad zasílá zprávu o doručení na adresu elektronické podatelny ihned po doručení ve schránce.

Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději druhý pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC nebo DOCX - dokument aplikace MS WORD
XLS nebo XLSX - sešit aplikace MS EXCEL

V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na flash discích, popř. na CD, či DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mestys@mikulovice.eu

Dotazy úřad vyřizuje nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejich doručení.

 • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: Petr Šoba, Soňa Černá

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím

  nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

 2. Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

  musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
  Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

 3. Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky
  č. 150/1958 Ú.l.

  nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis

  nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Menu

svetla_ikona2.JPG

hlaseni_poruch_ikona.JPG


KALENDÁŘ SVOZU

ODPADŮ 08-12/2018

kalendář svozu odpadů.jpg

lavice.jpg vino_easy.jpg

Odkazy na weby

Farnost Mikulovice

ZŠ Mikulovice

TJ Mikulovice
Myslivci Mikulovice

Smíšené zboží Polická

Second hand Mikulovice

Truhlářství Veselý

Knihovna městyse

Kontakt

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
671 33 Mikulovice

Tel: 515 252 129


IČO: 00293148

DIČ: CZ00293148


datová schránka: b9jbuad


E-mail úřad:
mestys@mikulovice.eu


E-mail starosta:
starosta@mikulovice.eu

 

Počasí

Čtvrtek Jasno 30/15 °C
Pátek Zataženo 30/10 °C
Sobota Zataženo 18/10 °C
Neděle Oblačno 19/12 °C

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.