Městys Mikulovice

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad info > Elektronická podatelna

lektronická podatelna

Informace e elektronické podatelně:

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: podatelnazavinac.jpgmikulovice.eu nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk). 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Úřad městyse Mikulovice, podatelna; Mikulovice č.p.1, 671 33 Mikulovice
Úřední hodiny podatelny: pondělí, úterý, čtvrtek: 7:00 - 15:30, středa: 7:00 - 17.00, pátek: 7:00 - 13:30

 

Další formou elektronického doručování zpráv je:

datová schránka ID datové schránky: b9jbuad

 

Příjem a zpracování elektronického podání:

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem emailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích - "škodlivý kód". Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného emailu.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb. u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.) není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení škodlivého kódu.

 

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  a) zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  b) zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  c) podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
  d) pokud byla datové zpráva na datovém nosiči podána prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá
 2. Potvrzení doručení datové zprávy:
  Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu městyse Mikulovice na adresu: podatelnazavinac.jpgmikulovice.eu dne DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.
  Identifikátor dokumentu
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01).

 

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 

formát *.txt (prostý text)

formát *.htm,*.html (hypertextový dokument)

formát *.rtf (rich text format)

formát *.doc,*.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

formát *.xls,*.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

formát *.jpg (grafický formát)

formát *.pdf

formát *.tif/tiff (souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky)

formát *.png (Portable Network Graphics)

formát *.ppt (MS PowerPoint Presentation)

formát *.xml (Extensible Markup Language Document)

formát *.fo / zfo (602XML Filler document)
formát *.isdoc / isdocx (Information Systém Document) verze 5.2. a vyšší

 

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: Petr Šoba, Soňa Černá

 

Seznam základních právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 

 

právní předpis předmět a náležitosti úkonu požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu
zákon č.106/1999
Sb. o svobodném
přístupu k informacím

Předmět:
-písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
-označení povinného subjetku
-označení, kdo žádost podává
-elektronická adresa odesílatele

 

Předmět:
-úkony v odvolacím řízení a v řízení
o stížnosti pro počítání lhůt, doručování
a náklady řízeníUznávaný elektronický podpis nemusí
být k dokumentu připojen.


Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Předmět:

-jakékoliv podání vůči správnímu orgánu

Náležitosti úkonu:

-označení správního orgánu

-identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu

-označení věci, které se podání týká

-co navrhuje

 

Předmět:

stížnost podle § 175 správního řádu

 

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí být podání do 5 dnů doplněno.

 

Uznávaný elektronický podpis nemusí
být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

Předmět:

-úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
-úkony uvedné v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p.p.
-další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
-identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
-název veřejné zakázky
-případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

Předmět:

-úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
Náležitosti úkonu:

-označení správního orgánu (daňového orgánu)

-identifikační údaje o osobě, která podání činí

-označení věci, které se podání týká

-co navrhuje 

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

 

 

Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Menu

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas.png


Mobilní rozhlas Mikulovice

Covid v Mikulovicích


MÍSTNÍ POPLATKY

PRO ROK 2022

místní poplatky.jpg


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje -

AKTUALITYhlaseni_poruch.png
Návod na hlášení poruch


GObec-lg-new.pngKalendář svozů r. 2022
kaledářík svozů 2022.jpg


lavice.jpgvino_easy.jpg

Počasí

Sobota Skoro jasno 23/14 °C
Neděle Jasno 27/14 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s bouřkami 21/18 °C
Úterý Oblačno 25/18 °C

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.