Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní organizace > ČČK > Historie místní skupiny ČČK

Historie místní skupiny ČČK

Byla založena právě před 70. lety – tedy 8. 12. 1949, předsedou byl zvolen obvodní lékař doktor Josef Moudrý, místopředsedou Emil Pavlík , jednatelkou Zdeňka Rozkošná a pokladníkem Jaroslav Honsa. K této skupině, která měla 51 členů byly přiděleny okolní obce – Němčičky, Plaveč, Rudlice a Vevčice,  později se tyto  obce osamostatnily. A v roce 1958 skupina měla 124 členů. V obci Mikulovice dokonce několik let pracoval jako vyškolení zdravotník pan František Cakl , byla prováděná zdravotnická osvěta -  promítaly se filmy, různé relace v místním rozhlase, uskutečňovaly se přednášky, konaly se žňové brigády, fungovala zdravotnická pohotovost při veřejných vystoupeních a představeních, spartakiádách, dále členové pomáhali při úpravě obce, budování hřiště, tělocvičny a šaten, jarních úklidech, prováděla se terénní cvičení a věnovalo se i dorostu ve škole – kde působily zdravotní hlídky,  které dosahovaly dobrých výsledků na soutěžích. Byli získáváni dárci krve.

V letech 1969-1970 spolek vedl doktor Radil, který vystřídal doktora Josefa Moudrého, jenž spolek vedl od jeho založení, a který byl svědomitý pracovník a dobrý organizátor. V této době měl svaz 90 členů, stále se věnoval pořádáním lékařských přednášek, dbal o hygienu v obci a získával dárce krve.

V roce 1971 byla do vedení zvolena paní Miroslava Kloudová, do výboru paní Dohnalová, Ambrozková, Stanislavová Jitka, Viklická Františka, a již zmiňovaný doktor Václav Radil. Spolek nadále zajišťoval zdravotnické přednášky, členové se účastnili školení civilní obrany, zapojovali se do úklidu a zkrášlování obce, odpracovali mnoho brigádnických hodin v této činnosti, získávali další dárce krve, a v roce 1986 měl spolek 85 členů, podíleli se i na dalším vzdělávání mládeže i předškolních dětí, byly založeny kroužky zdravotníků, které soutěžily v okresních kolech, organizoval se sběr léčivých rostlin.

A to už se dostávám do roku 1989, kdy organizaci vedla paní Jarmila Sklenářová, která vystřídala paní Miroslavu Kloudovou. Opět byly prováděny přednášky a promítání filmů ke zdokonalování teoretických i praktických dovedností, pracoval zdravotnický kroužek ve škole a další zdravotnická osvěta.

Naše současná činnost

Na tyto činnosti se snaží navázat i současné složení spolku. Za posledních 22 let, tedy od roku 1997, kdy místní skupinu vede paní Anna Kloudová, za pomoci především paní Dany Vejlupkové a paní Petry Vitovské, která se bohužel před pár lety odstěhovala. Pořádají spoustu akcí jak pro děti – dětské dny - pohádkové, soutěžní, sportovní , vzdělávací, tvořivé,  zájezdy do ZOO v Jihlavě, v Hodoníně, maškarní karnevaly s bohatou tombolou, pálení čarodějnic, lampionové průvody, mikulášské besídky, branný den, drakiády, diskotéky, tak spousty akcí pro dospělé – přednášky o zdraví, gynekologické, o zdravé výživě, o zdravém životním stylu, ochutnávkové večery (ochutnávaly jsme pomazánky, výrobky z brambor, zeleniny), oslavy Dne matek – vystoupení žáků z hudební školy Yamaha nebo ze zákl. školy, pochody nordic walking do okolí (Výrovická přehrada, Dunajovická přehrada, zřícenina Lapikus, Památník padlých letců v Němčičkách ),  zájezdy do termálních lázní Dunajská Streda nebo Velký Meder – v poslední době jezdí již dva autobusy, zájezdy na divadlo do Želetic, cyklistické výlety,  pořádali jsme peněžní  sbírky na podporu oblastí postižených záplavami (sbírka Mikulovice pro Mikulovice, nebo podpora obce Putim v Čechách)  sbírky šatstva a dobročinný bazárek, kdy z výtěžku prodeje oděvů jsme podpořili matky s dětmi v azylovém domě v Moravském Krumlově, sbírali jsme léčivé byliny, pořádali jsme volejbalové turnaje, uspořádali kulturní vystoupení pro naše spoluobčany s dechovou hudbou Deta nebo Amatéři, kouzelnická vystoupení pro děti a v poslední době poznávací zájezdy – navštívili jsme např. Kroměříž, Bratislavu, Budapešť, Drážďany, Salzburk, Vídeň, ve spolupráci s místními hasiči jsme provedli proškolení  první pomoci, kdy přijeli  záchranáři se sanitkou, pravidelně pořádáme křížovkářská klání. Nezapomínáme ani na naše nejmenší a přispíváme zakoupením ovoce na Mikuláše v MŠ, a samozřejmě si vážíme našich starších členů a navštěvujeme je při jejich životních jubileích s malou pozorností.

Byly i akce, které se nepovedly, ale neodradilo nás to, ale jedeme dál. Poněvadž se jedná o spoustu akcí, které bychom sami nezvládli, potřebujeme Vaši podporu a ochotu přiložit ruku k dílu. Chtěla bych touto cestou všem vyjádřit poděkování.

Kloudová Anna, předsedkyně místní skupiny