Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika > Určení otcovství dítěte před i po narození

Určení otcovství dítěte před i po narození 

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem. Oprávněni v této věci jednat (podat žádost apod.) jsou rodiče dítěte.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně. Řešení životní situace zahájíte osobní návštěvou na úřadu městyse Mikulovice - matrika.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

K žádosti rodiče předloží tyto doklady:

určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)

  • rodné listy

  • matka - těhotenský průkaz

  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)

  • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)

  • rodné listy

  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku. 

Další informace:

Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.