Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika > Rodná matrika, vystavení rodného listu

Rodná matrika

Provádí zápis nově narozených dětí v matričním obvodu Mikulovice do matriky narození.

Rodná matrika sepisuje s rodiči protokol o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti narozenému, nebo nenarozenému , je-li již počato, což doloží matka těhotenským průkazem. Dále je třeba přítomnost obou rodičů dítěte, doložení jejich totožnosti platnými doklady a rodnými listy. Tento úkon není zpoplatněn.

Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu v roce 1911 a mladším. Správní poplatek je 100,-Kč.

Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně.